Addolorata
Addolorata
Inbox

La Madonna del Venerdì Santo

Poesia in vernacolo di Francesco Pagano

La Madonnê du Vênardœie Sændê

Mendrê la leunê sparèscê acchianê,
acchianê e tuttê Tranê sê ienghie dê crêstianê,
u suonê de na trambê sê sendê indê a la nottê
e teu Madonna tristê cumbarê a dè chênbortê.

Camœinê lendamendê, caumê na vecchiareddê,
afflittê do dêlaurê ca ind'o caurê sendê,
lê læcrêmê t'ascènnênê da cuddê vœisê tristê
pêrcè tu sì la mæmmê ca vè cêrchènnê a Cristê.

E aggèœirê mbrêgêssiàunê pê stradê e pê candeunê
fra tuttê chessa gendê, ch'a tœi cerchê perdeunê,
e caumê lê dêlaurê dê ognè mæmma nostrê,
lê siendê strittê mbiettê, e guærdê, chiængê e soffrê.

U sguærdê teu sê perdê nmezzê a la sofferenzê
ca ienghie cussê munnê e tuttê chessa gendê,
e proprie a cê ste malê oppeure iè dêspêratê,
tu sindê la spêrænzê, oh mæmma desolatê.

E a tœi Madonna nostrê, affêdamê chissê paenê,
e tuttê lê pênziere ca ognèièunê taenê,
percè tu rapprêsiendê lê mæmmê schênzêlatê
e a teu cherrœimê sembê, oh Sændê Addêluratê.

(Francesco Pagano)
N.B. Per una esatta declamazione la lettera ê non va mai pronunciata.

La Madonna del Venerdì Santo (traduzione in italiano)

Mentre la luna sparisce piano,
piano e tutta Trani si riempie di mistero,
il suono di una tromba si sente nella notte
e tu Madonna triste appari a dare conforto.

Cammini lentamente, come una vecchietta,
afflitta dal dolore che dentro il cuore senti,
le lacrime ti scendono da quel viso triste
perché tu sei la mamma che va cercando il Cristo.

E giri in processione, per strade e per angoli
fra tutta questa gente, che a te cerca perdono,
e come i dolori di ogni mamma nostra,
li senti stretti in petto, e guardi, piangi e soffri.

Lo sguardo tuo si perde fra la sofferenza
che riempie questo mondo e tutta questa gente,
e proprio a chi sta male oppure è disperato,
tu sei la speranza, oh mamma desolata.

E a te Madonna nostra, affidiamo queste pene,
e tutti i pensieri che ognuno tiene,
perché tu rappresenti le mamme sconsolate
e a te corriamo sempre, oh Santa Addolorata.
  • poesia
Altri contenuti a tema
Da Trani a Bitonto per parlare di poesia e moda sostenibile Da Trani a Bitonto per parlare di poesia e moda sostenibile Dal 28 agosto al 3 settembre il festival di poesia "Parlami, o Alysia"
Il mare nelle amare derive di Giuseppe Nigretti: la raccolta di versi del poeta tranese Il mare nelle amare derive di Giuseppe Nigretti: la raccolta di versi del poeta tranese Il volume saraà presentato questa sera alle 19 a Luna di Sabbia
Giornata Mondiale della Poesia, a Trani la presentazione "Fate l'amore" di Alda Merini con Cosimo Damiano Damato Giornata Mondiale della Poesia, a Trani la presentazione "Fate l'amore" di Alda Merini con Cosimo Damiano Damato L'evento promosso dall’assessorato alle Culture del Comune di Trani e la Società Dante Alighieri
Grande successo per “Dialettando” con serata conclusiva in piazza Quercia a Trani Grande successo per “Dialettando” con serata conclusiva in piazza Quercia a Trani Il fascino del vernacolo nei componimenti degli artisti pugliesi
Tropea Onde Mediterranee, 2° posto Savino Sarno con la lirica “Quel giorno che ho detto no!” Tropea Onde Mediterranee, 2° posto Savino Sarno con la lirica “Quel giorno che ho detto no!” Premiato il poeta nativo di Trani alla 19° edizione del Premio Internazionale di Poesia
La ballatê du bêdaunê La ballatê du bêdaunê Una poesia in vernacolo di Francesco Pagano
2 Lê cartêddatê, la poesia in vernacolo di Francesco Pagano Lê cartêddatê, la poesia in vernacolo di Francesco Pagano Nuova composizione dedicata al Natale tranese
1 Trani, "La remàte differenziate": versi in vernacolo per la raccolta porta a porta Trani, "La remàte differenziate": versi in vernacolo per la raccolta porta a porta La poesia di Nonno Ciccio su uno dei temi di attualità cittadina
© 2001-2024 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.