Scrivere
Scrivere
Inbox

La speranza: poesia in vernacolo tranese di Francesco Pagano

Un testo per «sperare in tempi migliori»

Di seguito la poesia in vernacolo del tranese Francesco Pagano. Si tratta di una libera interpretazione (vocale e scritta) in vernacolo tranese, della storia delle "4 candele" dello scrittore brasiliano Paulo Coelho. «In questi momenti particolari della nostra vita, non ci resta che sperare in tempi migliori».

LA SPÊRENZÊ
Stavê na stænzê allumênatê
da quættê cannaelê tuttê appêcciatê,
e tra dê laurê, strêngènnê lê mmanê
sê parlernê acchianê, acchianê.

Dêceœie la prœimê: "Iœi sondê la Pacê"
ma chiù nêsceunê inziemê la facê,
pêrcè ogne dœie, saupê a sta terrê
stê ngoccheieunê ca vaulê la guerrê.

Mê sendê saulê, mê sendê afflittê
pê mœie iàe u tiembê dê stærmênê cittê,
e quænnê nêsceunê vaul'essê aietatê
aspèttê u momêndê dê iessê stêtatê.

Dêceœie la cannaelê ca stavê appiersê: "Iœi sondê la Faedê",
ma ormaie a mœie, nêsceunê chiù mê craedê,
e tutta saulê e trascuratê
iàe megghie ca iœi venghê stêtatê.

Rêspênnœie la terzê: "Iœi sondê l'Amaurê",
e prœimê trasavê indê a ogne caurê,
ma mau mbacê, a nêsceunê lê mbortê
e tuttê quændê m'achiutênê la portê.
Iœi nan sêpportê sta sêtuazianê
ca portê reggiê e dêlusiaunê,
e caumê a chiddê ca m'annê prêcêdeutê
peurê iœi, mobrestê mê steutê.

Sê iaerê gè stêtatê, ma doppê nu mêmêndê
sê sendê indê a la stænzê, chiarê nu lamiêndê,
ràetê alla cannaelê stavê nu criateurê
ca tuttê spavêndatê, chiangiavê da la pagheurê.

Ma l'ultêma cannaelê dêceoie: "stettê tranguillê"
tenghê la leucê mæie ca angaurê fortê brillê;
iœi pozzê llumênè peurê ciendê stænzê
iœi nan mê steutê me, iœi sonde la Spêrænzê.

Græzziê a chêssa fiæmmê ca indê a mœie nan maurê
arràetê amma appêcciè: pacê, faedê e amaurê,
pêrcè indê a la vœitê, fra guaie e patêmiêndê
amma aspêttè ca pessênê stì tiembê assè fêtiendê.

LA SPERANZA
C'era una stanza illuminata
da quattro candele tutte accese,
e tra di loro si strinsero la mano
e si parlarono piano, piano.

Disse la prima: "Io sono la Pace"
ma più nessuno, insieme la vuole,
perché ogni giorno, sulla Terra
c'è qualcuno che vuole la guerra.

Mi sento sola, mi sento triste,
per me è il tempo di starmene zitta,
e quando nessuno vuole essere aiutato,
aspetto il momento di essere spenta.

Disse la candela che stava accanto: "Io sono la Fede"
ma ormai a me, nessuno più mi crede,
e tutta sola e trascurata
è meglio che io vengo spenta.

Rispose la terza: "Io sono l'Amore",
e prima entravo in ogni cuore,
ma ora invece, a nessuno gli importa
e tutti quanti mi chiudono la porta.

Io non sopporto sta situazione
che porta rabbia e delusione,
e come gli altri che mi hanno preceduta
anch'io, molto presto mi spengo.

Si era già spenta, ma dopo un momento
si sente nella stanza, chiaro un lamento,
dietro la candela c'era una creatura
che tutta spaventata, piangeva dalla paura.

Ma l'ultima candela gli disse: stai tranquilla,
ho la luce mia che ancora forte brilla;
io posso illuminare pure cento stanze
io non mi spengo mai, "Io sono la Speranza".

Grazie a questa fiamma che dentro me non muore
nuovamente dobbiamo accendere: pace, fede e amore,
perché nella vita, fra guai e patimenti,
dobbiamo aspettare che passano questi tempi assai fetenti.
  • Coronavirus
Altri contenuti a tema
1 Coronavirus, 39 nuovi casi nella Bat Coronavirus, 39 nuovi casi nella Bat Si attende ancora l'ufficialità ma dovrebbero essere 37 di Canosa e 2 di Minervino
Emergenza sanitaria, dalla Protezione civile nazionale 60mila mascherine per la Puglia Emergenza sanitaria, dalla Protezione civile nazionale 60mila mascherine per la Puglia Saranno distribuite alle strutture sanitarie di tutta la Regione
Contenimento del coronavirus, salgono a 35mila le persone controllate​ Contenimento del coronavirus, salgono a 35mila le persone controllate​ Sabato 113 sanzioni e 126 esercizi sotto torchio
4 Coronavirus, il sindaco Bottaro ufficializza un nuovo caso in città Coronavirus, il sindaco Bottaro ufficializza un nuovo caso in città Con questo sono 13 dall'inizio della pandemia
Coronavirus, nella Bat nove nuovi casi positivi e un decesso Coronavirus, nella Bat nove nuovi casi positivi e un decesso Sale a 2.317 il numero dei contagiati in Puglia
Coronavirus, oggi nessun caso positivo registrato nella Bat Coronavirus, oggi nessun caso positivo registrato nella Bat Sale a 2240 il numero dei contagi in Puglia
Coronavirus, nessun nuovo caso a Trani Coronavirus, nessun nuovo caso a Trani Nella Provincia Bat registrati tre positivi ed un decesso
Emergenza Coronavirus: guida per i buoni spesa Emergenza Coronavirus: guida per i buoni spesa Le risposte a tutte le domande
© 2001-2020 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.