Crocifisso di Colonna
Crocifisso di Colonna
Inbox

Trani e le sue tradizioni: La Craucê dê Chêlonnê

Poesia in vernacolo di Francesco Pagano

La Craucê dê Chêlonnê

Ste na craucê chê saupê nu Cristê
chê la fæccia scheurê e l'occhierê tristê, qualche fêrœitê indê o chêstatê
e nu sortê dê tægghie mbandê o nasê.
Cussê Cristê, na matœinê,
fu arrêbbatê da lê Saraceinê,
ma mendrê fêscevênê d'indê a marê sêccêdœie nu fættê stranê.
Chedda værchê dê malagendê, mariùolê e prepotendê,
nændê e ràetê nan gê sciavê percè Cristê nan vêlavê.
E pêddènnê, pê fællê dêspiettê,
nu colpê dê spadê lê dèttêrê mbiettê, pau do spaviendê u scêttèrnê a marê mendrê u sænghê do nasê assavê.
Quættê muenêcê du chêmmendê ca dè stævênê a tênàe mendê, indê a la chièsie dê Chêlonnê l'aschênnèrênê chê na Madonnê.
Ma tuttê u popêlê dè acchêrrœie fra preghierê e lêtanœie,
percè a Tranê ìaerê arrêvatê cussê Cristê mêraculatê.
Tændê suenê e battarœie
sê sparernê da chedda dœie,
e u tre dê mæggie, da tradêziaunê, vaenê pêrtatê mbrêgêssiaunê.
Quænnê arrœivê cu bastêmendê tuttê quændê so chêndendê,
e peurê ce chiauvê o u saulê caucê sê facê festê a chedda Craucê.

N.B. La lettera ê durante la declamazione non va letta.

Francesco Pagano

La Croce di Colonna (traduzione in italiano)

C'è una croce con sopra un Cristo con la faccia scura e gli occhi tristi, qualche ferite nel costato
e un grosso taglio alla punta del naso.
Questo Cristo, una mattina,
fu rubato dai Saraceni,
ma mentre fuggivano per mare successe una cosa strana.
Quella barca di malagente, ladra e prepotente,
avanti e dietro non andava perché Cristo non voleva.
E perciò, per fargli un dispetto,
un colpo di spada gli diedero in petto, poi dallo spavento lo buttarono in mare mentre il sangue usciva dal naso.
Quattro monaci del convento che stavano lì a guardare,
nella chiesa di Colonna
lo nascosero con una Madonna.
Ma tutto il popolo lì accorse fra preghiere e litanie, perché a Trani era arrivato questo Cristo miracolato.
Tanti suoni e fuochi d'artificio si spararono da quel giorno,
e il tre di maggio, da tradizione, viene portato in processione.
Quando arriva con il bastimento tutti quanti sono contenti,
e pure se piove o il sole scotta si fa festa a quella Croce.
  • Crocifisso di Colonna
Altri contenuti a tema
Tra fede e tradizione Trani rievoca il Miracolo del Crocifisso di Colonna Tra fede e tradizione Trani rievoca il Miracolo del Crocifisso di Colonna Grande partecipazione di fedeli sul piazzale Santa Maria di Colonna
1 Oggi Trani in festa per il Crocifisso di Colonna: il programma Oggi Trani in festa per il Crocifisso di Colonna: il programma Nessuna processione, alle 12 particolare preghiera sul sagrato del santuario
1 Oggi Trani in festa per il Crocifisso di Colonna: messa e traslazione in diretta su Traniviva Oggi Trani in festa per il Crocifisso di Colonna: messa e traslazione in diretta su Traniviva Vietata ogni forma di assembramento. Presenti solo sindaco e arcivescovo
Festa del Crocifisso di Colonna: «Un’occasione preziosa per tutti i tranesi per riscoprire i valori di solidarietà» Festa del Crocifisso di Colonna: «Un’occasione preziosa per tutti i tranesi per riscoprire i valori di solidarietà» Don Mimmo De Toma scrive a tutti i fedeli della città
Trani si prepara a celebrare la festa del Crocifisso di Colonna, ecco il programma Trani si prepara a celebrare la festa del Crocifisso di Colonna, ecco il programma Il triduo precedente ai festeggiamenti sarà trasmesso in diretta su TraniViva
Crocifisso di Colonna, questa sera la sacra reliquia farà ritorno al Santuario di Colonna Crocifisso di Colonna, questa sera la sacra reliquia farà ritorno al Santuario di Colonna La via Lucis partirà alle ore 20 dalla parrocchia degli Angeli Custodi
Festa patronale in onore del santissimo Crocifisso di Colonna, la tradizione si rinnova Festa patronale in onore del santissimo Crocifisso di Colonna, la tradizione si rinnova La festa è stata organizzata dal comitato Feste Patronali in collaborazione con la confraternita di San Nicola Il Pellegrino
La storia del Crocifisso di Colonna nelle parole di Orazio Palumbo La storia del Crocifisso di Colonna nelle parole di Orazio Palumbo Un rito che si tramanda dal XV secolo
© 2001-2022 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.